+358 44 293 0906 (WhatsApp)     Skype: defectolog.konsult

Пакет 1: Коррекция речи и обучение речи / Puhehäiriöisten opetus

Puheopetus

Mitä puheopetus on?

Puheopetus on tarjoamaa osa-aikaista erityisopetusta. Puheopetukseen ovat oikeutettuja kaikki ne oppilaat, jotka aloittavat esiopetuksen eli 0.luokan ja joilla on tarvetta puheopetukseen. Erityisopettaja vierailee tarvittaessa päiväkodissa n. 2 kertaa/kk. Puheopetus on ns. artikulaatio opetusta, jossa pyritaan saamaan lapsen ääntöelimistö toimimaan siten, että kaikki suomenkielen äänteet ääntyvät oikein. Yleisimpiä äänteitä puheterapiassa ovat r, s, k ja l äänteet. Puheopetus on kapea-alaisempaa kuin puheterapia.

Miksi kannattaa tulla puheopetukseen?

Joskus oppilaan fyysiset tekijät kuten kielijänteen tiukkuus, suun anatomiset tekijät, kielen suuruus tms. estävät oikean äänteenmuodostuksen oppimista. Niin kauan kuin puhe on ymmärrettävää ja se ei aiheuta oppilaalle itselleen ongelmia, ei ole syytä huoleen. Me kaikki olemme erilaisia! Koulumaailmaa tutkittaessa on kuitenkin havaittu, että äänteenmuodostukseltaan poikkeavat lapset joutuvat ikäisiään helpommin kiusatuiksi. Puheopetusta annetaan luokilla 0.-3. siksi, että käytännössä on havaittu, että noina ikäluokkina kielen harjoittamiseen on otollinen aika ja oppimista tapahtuu helpommin. Mikäli oppilas harjoittelee koulussa ja kotona ahkerasti puhe selkiytyy ja äänteet opitaan tuottamaan oikein. Harjoittelu vaatiikin oppilaalta omaa mielenkiintoa ja työtä sekä meiltä muilta kannustusta ja rohkaisua. Puheopetus oikeaan aikaan ja tehokkaasti toteutettuna tuo selkeästi tuloksia ja parantaa lapsen ennustetta selviytyä koulutyöstä ja myöhemmästä elämästä.

Производится с детьми, возрастом от 1 года.

Пакет состоит из 5 академических часов. 1 академический час равен 45 мин. Минимальный заказ равен одному пакету.

В занятия входят:

Развитие навыков владения русского и финского языков, обучение речи

Venäjän ja suomen kielen taitojen kehittäminen, puheopetus

логоритмика

артикуляционная гимнастика

логопедический массаж

и др.

Стоимость: 45-80€ — один а.ч.*

До покупки пакета занятий с педагогом, необходимо провести Первичное обследование.

(*цена зависит от сложности диагноза, возможна оплата в иностранной валюте по курсу ЦБ на день оплаты)

возможна оплата в иностранной валюте по курсу ЦБ на день оплаты)

Обратная связь

Отправьте заявку и мы с Вами свяжемся.


Отправляя данную форму, вы соглашаетесь c Правилами взаимодействия